Нормативно-правова база

  • Iнформація про склад керівних органів.   перейти

  • Статут Львівський медичний фаховий коледж "Монада".   завантажити

  • Правила внутрішнього розпорядку.   завантажити

  • Положення про педагогічну раду Львівський медичний фаховий коледж "Монада".   завантажити

  • Положення про відділення.   завантажити

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами