Філії


Чернівецька філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада"


Директор: Басараба Адріян Михайлович.
58008, м. Чернівці, вул. Вишиваного Василя, 6
Телефон/факс: (0372) 58-63-56, 57-56-67.


monada.cv@gmail.com

www.monada.cv.ua


Експертні висновки зі спеціальності Стоматологія ортопедична завантажити
Експертні висновки зі спеціальності Фармація завантажити

У 1996 році було засноване Чернівецьке відділення медичного коледжу "Монада" з підготовки фахівців за спеціальністю "Фармація".
В 1998 році Чернівецьке відділення реорганізовано в Чернівецьку філію Львівського медичного фахового коледжу "Монада" відповідно до рішення зборів учасників товариства. Чернівецьку філію було віднесено до вищих навчальних закладів І рівня акредитації. Філія має право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня, фахового молодшого бакалавра за спеціальностями "Стоматологія ортопедична" та "Фармація".
Чернівецька філія Товариства з обмеженою відповідальністю Львівський медичний фаховий коледж "Монада"створена у відповідності з законом України «Про підприємство в Україні», «Про підприємництво» та на підставі рішення зборів учасників Товариства.
Чернівецька філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада" зареєстрована в управлінні статистики 20.08.2007 р. (довідка № 3408) з присвоєним ідентифікаційним кодом № 22845867. Форма власності – колективна.
На підставі Ліцензії від 05.08.2014р., рішення ДАК від 08.07.14р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014р. № 2642л) Чернівецька філія здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: Галузь знань - 22 Охорона здоров’я: 221 «Стоматологія» (кваліфікація - технік зубний) з ліцензованим обсягом прийому 60 (шістдесят) осіб,  226 «Фармація, промислова фармація» (кваліфікація – фармацевт)  з ліцензованим обсягом прийому 50 (п’ятдесят) осіб.
Чернівецька філія на підставі ліцензії Чернівецької обласної державної адміністрації управління освіти та науки (серія АА № 247837) надає повну загальну середню освіту з ліцензованим обсягом 60 осіб.
Філія акредитована відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 р. протокол № 123 (наказ МОН України від 26.12.2016 р. № 1613) за спеціальностями: Галузь знань - 22 Охорона здоров’я: 221 «Стоматологія» (серія НІ- № 2596253) та 226 «Фармація, промислова фармація» (серія КП № 14001827). Акредитацію визнано за І (першим) рівнем. Термін дії сертифікатів до 01 липня 2026 р.
Зміст підготовки спеціалістів відповідає державним стандартам.


Абітурієнти, що вступили за вказаними спеціальностями на базі 9 класів навчаються 3 роки, на базі 11 класів – 2 роки. На заочне фармацевтичне відділення вступають на базі 11 класів, термін навчання – 2,5 роки. Студенти, які навчалися на базі дев’яти класів, по закінченні коледжу отримують крім диплома фахового молодшого бакалавра і атестат про здобуття повної загальної середньої освіти.
У відповідності з потребами ринку в навчальний процес впроваджено вивчення сучасних технологій: металокераміки, високоточного зубопротезного литва, бюгельних протезів, суцільнолитих та металоакрилових протезів, та курсами: новітніх технологій та матеріалів в ортопедичній стоматології, техніки виготовлення металокерамічних протезів.
Всі навчальні дисципліни викладаються українською мовою.
Одним із важливих завдань коледжу є формування професійного педагогічного колективу. У нас працює 45 висококваліфікованих викладачів, з них: один доктор біологічних наук, 8 кандидатів наук, 22 викладачів вищої та І категорій.
В коледжі щорічно проводяться студентські наукові конференції, конкурси професійної майстерності «Кращий за професією», відзначення Шевченківських днів та знаменних дат. Проводяться фестивалі художньої творчості, випускаються стіннівки, проводиться відвідування та перегляд театральних вистав за програмою, зустрічі КВК та інше. Активно працює студентське самоврядування. Студенти займаються благодійною діяльністю в дитячому будинку та будинку для літніх людей. Всі за бажанням мають змогу відвідувати історичні міста рідного краю, Карпати.
Студентський парламент та викладацький склад допомагає зробити життя студентів різноманітним та успішно зафіксовує все пережите у об’єктив:Контингент прийнятих студентів в основному складають мешканці західного регіону: Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької областей.


Кабінети та лабораторії відділення «Стоматологія ортопедична»


Зуботехнічні лабораторії

Logo
Logo

Ливарна лабораторія

Logo
Logo

Кабінет металокераміки

Logo
Logo

Кабінет бюгельного протезування

Logo
Logo

Logo
Logo

Стан матеріально-технічної бази відповідає нормативам. Навчальний процес забезпечений навчальними площами, обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
Робота бібліотеки коледжу спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу, що включає комплектування книжкового фонду відповідно до нових навчальних планів і забезпечення електронними підручниками для самостійної роботи студентів.
Навчальні кабінети і лабораторії, що використовуються для практичних та лабораторних занять, забезпечені необхідним медико-лабораторним обладнанням та інструментарієм, сучасними фантомами для відпрацювання практичних навичок.


Кабінети та лабораторії відділення «Стоматологія ортопедична»


Logo

Кабінет хімії

Logo

Кабінет аналітичної хімії

Logo

Хімічна лабораторія

Logo

Кабінет технології ліків

Logo

Кабінет фармакології

Logo

Лабораторія технології ліків

Студенти на виробничій практиці


Logo
Logo

В коледжі розміщена інформація про ліцензування та акредитацію закладу з якою можуть ознайомитися всі бажаючі в тому числі майбутні абітурієнти.З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами