Доступ до публічної інформації

«Монада» надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації «Монада» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

  • Від фізичної особи   зразок
  • Від юридичної особи   зразок
  • Від об’єднань громадян   зразок
  • Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді    зразок

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту: вул. Патона, 22-а, 79040, м.Львів, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати “Публічна інформація»);

Телефон: (032) 262-63-71; 240-03-58

Електронна пошта: monadalviv@gmail.com


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ Львівський медичний фаховий коледж "Монада"


Інформація

Посилання

Керівні органи

Інформація про склад керівних органів

Педагогічна рада
Відділення (див. меню Спеціальності)
Положення про структурні підрозділи
Положення про робочі та дорадчі органи

Основні документи

Статут Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
Колективний договір
Правила внутрішнього розпорядку
Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг
Сертифікати про акредитацію

Положення 
про колегіальні органи

Положення про педагогічну раду Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
Інформація про діяльність  органів студентського самоврядування
Положення про орган студентського самоврядування

Організація 
освітнього процесу

Положення про відділення
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про оцінювання залишкових знань студентів
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про студентстке наукове товариство
Положення, яким визначено порядок і умови обрання студентами дисциплін за вибором

Правила прийому

Правила прийому до Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
Положення про приймальну комісію
Оприлюднення рішення приймальної комісії
Програми вступних випробовувань

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами