Відділення «Сестринська справа», кваліфікація «Сестра медична»

Завідувач відділення к.м.н. Брейдак О. А.

Телефон відділення: (032) 242-98-35

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство

Освітня програма «Сестринська справа», кваліфікація – сестра медична.

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр, бакалавр.

Форма навчання – денна
.

Терміни підготовки:

 на основі БЗСО (9-ти класів) -4 роки
 на основі ПЗСО (11-ти класів) - 3 роки

Вступні іспити (2021 рік): https://www.monada.lviv.ua/?page=entrants

Навчальний процес медколеджу забезпечують 114 викладачів, у тому числі: 
 24 кандидати медичних наук, 35 викладачів вищої категорії.
Матеріальна база коледжу налічує 53 кабінети та лабораторії.

Практична підготовка проводиться на базах сучасних лікувальних установ Львова.

Відповідно до концепції про ступеневу освіту навчальним закладом створено навчально-виробничі комплекси:
у 2005 році з Львівським медичним інститутом;
у 2008 році з Львівським державним університетом фізичної культури.

Студенти «Монади» мають можливість набувати додаткові освітні послуги на постійно діючих курсах з лікувального та класичного масажу, німецької мови з медичною термінологією, польської мови, з виготовлення зімних та металокерамічних конструкцій, косметології та візажу.  http://www.monada.lviv.ua/?page=courses) за пільговими цінами.
Міжнародна співпраця. Львівський медичний фаховий коледж «Монада» - офіційний представник німецької фірми Atwork в західному регіоні України. АТВОРК – німецька компанія, створена на основі законопроекту про кваліфіковану трудову міграцію.

Завдання та обов’язки сестри медичної. Сестра медична  здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує санітарне оброблення хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

 Випускники коледжу з дипломами фахового молодшого бакалавра, бакалавра мають можливість продовжувати навчання в Львівському медінституті за скороченим терміном навчання та мають право на першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.

«Монада» - вищий клас! Приєднуйся до нас!

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами