Відділення «Лікувальна справа», кваліфікація «Фельдшер»

Завідувач відділення к.м.н. Брейдак О. А.

Телефон: (032) 242-98-35

Напрям 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство

Освітня програма «Лікувальна справа», кваліфікація – фельдшер.
Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр.
Форма навчання – денна.


Терміни підготовки:

 на основі БЗСО (9-ти класів) - 4 роки
 на основі ПЗСО (11-ти класів) - 3 роки

Вступні іспити (2021 рік): https://www.monada.lviv.ua/?page=entrants

Навчальний процес на відділенні забезпечують 57 викладачів у тому числі:
10 кандидатів медичних наук, 15 викладачів вищої категорії, 8 викладачів І категорії.
Матеріальна база відділення  налічує 29 кабінетів і лабораторій.

Практична підготовка проводиться на базах сучасних лікувальних установ Львова.

Відповідно до концепції про ступеневу освіту навчальним закладом створено навчально-виробничі комплекси:
у 2005 році з Львівським медичним інститутом;
у 2008 році з Львівським державним університетом фізичної культури.

Студенти «Монади» мають можливість набувати додаткові освітні послуги на постійно діючих курсах з лікувального та класичного масажу, німецької мови з медичною термінологією, польської мови, з виготовлення зімних та металокерамічних конструкцій, косметології та візажу.  http://www.monada.lviv.ua/?page=courses) за пільговими цінами.

Міжнародна співпраця. Львівський медичний фаховий коледж «Монада» - офіційний представник німецької фірми Atwork в західному регіоні України. АТВОРК – німецька компанія, створена на основі законопроекту про кваліфіковану трудову міграцію.

Завдання та обов’язки фельдшера. Проводить загальне і клінічне обстеження хворих. Здійснює постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань органів та систем людини. Надає відповідну медичну допомогу.
Асистує під час операцій та інструментальних обстежень. Володіє основами діагностики вагітності, визначає її строки, проводить обстеження вагітної, приймає нормальні пологи, обстежує новонародженого. Надає невідкладну медичну допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Володіє прийомами реанімації та достатнім обсягом медичних маніпуляцій.
Проводить забір, доставку та зберігання зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження. Здійснює протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Проводить санітарно-освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Випускники коледжу з дипломами фахового молодшого бакалавра мають можливість продовжувати навчання в Львівському медінституті за скороченим терміном навчання та мають право на першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.

Професійне призначення наших випускників-фельшерів.

Можуть займати первинні посади:
фельдшер станції (відділення) швидкої допомоги
фельдшер ФАПу
фельдшер здоровпункту промислового підприємства
фельдшер на морських і річкових суднах
медична сестра
акушерка
масажист
косметолог

«Монада» -вищий клас! Приєднуйся до нас!


З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами